తదుపరి

గన్స్ ఎన్' రోజెస్' DJ అష్బా హెలికాప్టర్ రైడ్ గురించి మాట్లాడాడు, అది పోలీసు కెప్టెన్ తన పనిని ఖర్చు చేస్తుంది

గన్స్ ఎన్' రోజెస్ గిటారిస్ట్ DJ అష్బా చివరకు హెలికాప్టర్ రైడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, దీని ఫలితంగా ఒక పోలీసు కెప్టెన్‌ని తగ్గించి చివరకు రాజీనామా చేశారు.

మరింత చదవండి

aciddad.com