సైనికుల గురించి 15 రాక్ + మెటల్ పాటలు

 సైనికుల గురించి 15 రాక్ + మెటల్ పాటలు
టిమ్ మోసెన్‌ఫెల్డర్ / డోనా వార్డ్ / కెవిన్ వింటర్, గెట్టి ఇమేజెస్

అనేక రాక్ మరియు మెటల్ చర్యలు సంవత్సరాలుగా సైనిక సభ్యులకు తమ మద్దతును చూపించాయి మరియు కొందరు తమ దేశానికి సేవ చేసే వారి గురించి పాటలు వ్రాసేంత వరకు వెళ్ళారు. పాటలు సైనిక కుటుంబం లేదా సంగీతకారుల స్నేహితుల వ్యక్తిగత ఖాతాలైనా లేదా యుద్ధంలో సైనికుడి పోరాటానికి సంబంధించిన సాధారణ కథ అయినా, ఈ పాటలు సంగీత అభిమానులపై శాశ్వత ముద్రను మిగిల్చాయి.

లౌడ్‌వైర్ మా భాగస్వామి సైట్ అల్టిమేట్ క్లాసిక్‌తో కలిసి సైనికులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాసిన కొన్ని గొప్ప ట్రాక్‌లపై దృష్టి సారించడం ద్వారా యుద్ధంలో తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి లేదా అర్పించిన సైనిక సిబ్బందికి సెల్యూట్ చేస్తోంది. కాబట్టి, సైనికుల గురించిన 15 గొప్ప పాటల ద్వారా మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి శ్రద్ధగా నిలబడి క్రింది బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి:

aciddad.com