రైడర్స్ హాఫ్‌టైమ్ సమయంలో సమ్మీ హాగర్ ప్రదర్శన

 రైడర్స్ సమయంలో సమ్మి హాగర్ ప్రదర్శన’ సగ సమయం
లేహ్ స్టీగర్

లెజెండరీ రాకర్ సామీ హాగర్ ఈ ఆదివారం (నవంబర్ 22) అల్లెజియంట్ స్టేడియంలో రైడర్స్ ఆతిథ్యమిచ్చే సిన్సినాటి హాఫ్‌టైమ్‌లో ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆదివారం సెట్‌లిస్ట్‌లో 'ప్రస్తుతం' మరియు 'రాక్ చేయడానికి ఒకే ఒక మార్గం ఉంది.'

'ఈ వారాంతంలో బయటకు వచ్చి రైడర్స్ హాఫ్‌టైమ్ షోను రాక్ చేయడం ఒక పేలుడు అవుతుంది,' అని హాగర్ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపారు. లాస్ వెగాస్, ఇది నాకు రెండవ ఇల్లు లాంటిది. మిలిటరీని గౌరవించే ఆట కోసం నేను కూడా అక్కడ ఉండేందుకు సంతోషిస్తున్నాను. నేను నా జీవితంలో కొన్ని మంచి పనులు చేసాను మరియు ఇది అక్కడ ఉంది.”

ది రాక్ అండ్ రోల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమర్ మరియు గ్రామీ అవార్డు -విజేత కళాకారుడు హాగర్ యొక్క తాజా బ్యాండ్ ది సర్కిల్‌కి చెందిన గిటారిస్ట్ విక్ జాన్సన్ చేరాడు. ఈ ప్రదర్శన రైడర్స్ హౌస్ బ్యాండ్ చేత మద్దతు పొందిన మొదటి ప్రదర్శనగా కూడా గుర్తించబడింది.వంటి చర్యలలో భాగమైన హాగర్ మాంట్రోస్ , వాన్‌హాలెన్ మరియు చికెన్ఫుట్ , ఈ సంవత్సరం అల్లెజియంట్ స్టేడియంలో రైడర్స్ గేమ్‌ల సమయంలో ప్రదర్శించే విస్తృత శ్రేణి కళాకారులలో ఇది ఒకటి. మార్ష్‌మెల్లో, లుడాక్రిస్, టూ $హార్ట్ మరియు ఐస్ క్యూబ్ కూడా వేదికపై కనిపించారు.

ప్రయాణం గిటారిస్ట్ నీల్ అంతే U.S. జాతీయ గీతం యొక్క ష్రెడ్-టేస్టిక్ వెర్షన్‌ను ప్లే చేసారు అక్టోబర్‌లో రైడర్స్ వర్సెస్ బేర్స్ గేమ్ ప్రారంభంలో. వీడియోను చూడండి ఇక్కడ .

aciddad.com