ప్రీ-టీన్ అకౌస్టిక్ గిటార్‌లో నిర్వాణ యొక్క 'స్మెల్స్ లైక్ టీన్ స్పిరిట్' కవర్ - YouTubeలో ఉత్తమమైనది

టైమ్‌లెస్ రాక్ పాట యొక్క సాంప్రదాయ ఎలక్ట్రిక్ గిటార్ కవర్ కంటే ఈ కవర్ కొంచెం ప్రత్యేకమైనది. ఇక్కడ మేము అద్భుతమైన ధ్వని పనితీరును అందించాము మోక్షము ఈ యువకుడి 'స్మెల్స్ లైక్ టీన్ స్పిరిట్'.

2008 చివరి నుండి 9 మిలియన్లకు పైగా వీక్షణలతో, ఈ పిల్లవాడు తన పాటను ఎంత గొప్పగా ప్రదర్శించాడో ఖచ్చితంగా నిరూపించాడు. అతను అన్ని స్టాప్‌లను తీసివేస్తాడు, గిటార్ బాడీని నొక్కాడు మరియు హార్మోనిక్స్‌ని వ్రేలాడుతాడు, ఇది గమ్మత్తైనది. స్వర శ్రావ్యతలు కూడా ఈ కవర్‌లో చేర్చబడ్డాయి. అదే ఆత్మ!

నిర్వాణ యొక్క కర్ట్ కోబెన్ + మరిన్ని రాక్ స్టార్స్ యొక్క ఇయర్‌బుక్ ఫోటోలను చూడండినీకు మోక్షం తెలుసు అని అనుకుంటున్నావా?

aciddad.com