నెల విడుదల

గుర్తుంచుకోవలసిన రోజు, 'చెడు వైబ్రేషన్స్' - సెప్టెంబర్ 2016 నెల విడుదల

వారి 'బాడ్ వైబ్రేషన్స్' ఆల్బమ్ లౌడ్‌వైర్ యొక్క సెప్టెంబర్ 2016 విడుదల నెలగా ఓటు వేయబడినందున ఎ డే టు రిమెంబర్‌కు అభినందనలు.

మరింత చదవండి

నెల విడుదల

బ్లాక్ వీల్ బ్రైడ్స్, 'అలైవ్ అండ్ బర్నింగ్' DVD - జూలై 2015 నెల విడుదల

బ్లాక్ వీల్ బ్రైడ్‌లకు అభినందనలు, వారి 'అలైవ్ అండ్ బర్నింగ్' DVD/Blu-Ray లౌడ్‌వైర్ యొక్క జూలై 2015 విడుదల నెలగా ఓటు వేయబడింది.

మరింత చదవండి

నెల విడుదల

డీప్ పర్పుల్, 'ఇన్‌ఫినైట్' - ఏప్రిల్ 2017 నెల విడుదల

డీప్ పర్పుల్‌కి అభినందనలు, ఎందుకంటే వారి 'ఇన్‌ఫినైట్' ఆల్బమ్‌ను లౌడ్‌వైర్ పాఠకులు ఏప్రిల్ 2017 విడుదల నెలగా ఓటు వేశారు.

మరింత చదవండి

నెల విడుదల

మైఖేల్ స్వీట్, 'వన్ సైడ్ వార్' - ఆగస్ట్ 2016 నెల విడుదల

మైఖేల్ స్వీట్‌కు అభినందనలు, స్ట్రైపర్ గాయకుడి సోలో ఆల్బమ్ 'వన్ సైడ్ వార్' లౌడ్‌వైర్ యొక్క ఆగస్ట్ 2016 విడుదల నెలగా ఓటు వేయబడింది.

మరింత చదవండి

నెల విడుదల

బిగ్ రెక్, 'గ్రేస్ స్ట్రీట్' - ఫిబ్రవరి 2017 నెల విడుదల

బిగ్ రెక్‌కి అభినందనలు వారి 'గ్రేస్ స్ట్రీట్' ఆల్బమ్‌ను లౌడ్‌వైర్ పాఠకులు ఫిబ్రవరి 2017 రిలీజ్ ఆఫ్ ది మంత్‌గా ఓటు వేశారు.

మరింత చదవండి

నెల విడుదల

బ్రేకింగ్ బెంజమిన్, ‘డార్క్ బిఫోర్ డాన్’ – జూన్ 2015 నెల విడుదల

'డార్క్ బిఫోర్ డాన్' గా బ్రేకింగ్ బెంజమిన్‌కు అభినందనలు లౌడ్‌వైర్ యొక్క జూన్ 2015 విడుదల నెలగా ఓటు వేయబడింది.

మరింత చదవండి

నెల విడుదల

అలెగ్జాండ్రియాను అడగడం, ‘ది బ్లాక్’ – మార్చి 2016 విడుదల నెల

అలెగ్జాండ్రియాను 'ది బ్లాక్'గా ఆస్కింగ్ చేసినందుకు అభినందనలు లౌడ్‌వైర్ పాఠకులు మార్చి 2016 విడుదల నెలగా ఓటు వేశారు.

మరింత చదవండి

aciddad.com