మెటాలికా యొక్క 'ఎంటర్ శాండ్‌మ్యాన్' యొక్క 12 ఉత్తమ కవర్లు

 మెటాలికా ‘ఎంటర్ శాండ్‌మ్యాన్’ యొక్క 12 ఉత్తమ కవర్‌లు;
మిర్రర్పిక్స్, జెట్టి ఇమేజెస్

మెటాలికా యొక్క 'ఎంటర్ శాండ్‌మ్యాన్' అనేది ప్రశ్న లేకుండా, ప్రపంచానికి తెలిసిన అతిపెద్ద హెవీ మెటల్ పాట. కాబట్టి, సహేతుకంగా, ఏ బ్యాండ్ అయినా ఇంత గంభీరమైన పాటను ఎందుకు స్వీకరించాలని మరియు దానిని కవర్ చేయాలని కోరుకుంటుంది? మా వద్ద ఆ సమాధానం లేదు, కానీ మేము ఆ ఆల్-టైమ్ 'తల్లికా హిట్' యొక్క 12 ఉత్తమ కవర్‌లను పూర్తి చేసాము.

ముందుగా, ఎంచుకోవడానికి 'ఎంటర్ శాండ్‌మ్యాన్' కవర్‌లు అధికంగా లేవని తెలియజేయండి, కానీ మనకు పని చేయడానికి మిగిలి ఉన్నది, అసలైన వాటి యొక్క నమ్మకమైన వినోదాల నుండి పూర్తిగా ప్రత్యేకమైన సంస్కరణల వరకు ఉండే విభిన్నమైన కలగలుపు. పాట లాంజ్ ట్రాక్‌గా పునర్నిర్మించబడింది. ఏదో ఒకవిధంగా, ఇదంతా పనిచేస్తుంది.

రెండు చెవులను తెరిచి ఉంచండి, మీ దిండును గట్టిగా పట్టుకోండి మరియు మెటాలికా యొక్క 'ఎంటర్ శాండ్‌మ్యాన్' యొక్క 12 ఉత్తమ కవర్‌లలో మునిగిపోండి.మెటాలికా యొక్క విశేషమైన కెరీర్ యొక్క ఫోటో టైమ్‌లైన్

aciddad.com