కవర్ స్టోరీస్

కవర్ స్టోరీస్: మెటాలికా యొక్క 'మాస్టర్ ఆఫ్ పప్పెట్స్'

మెటాలికా యొక్క 'మాస్టర్ ఆఫ్ పప్పెట్స్' యొక్క ఫ్రంట్ స్లీవ్ త్రాష్ మెటల్ ఆర్ట్‌వర్క్ కోసం టోన్‌ని సెట్ చేసింది. కవర్ వెనుక కథ ఇక్కడ ఉంది.

మరింత చదవండి

కవర్ స్టోరీస్

కవర్ స్టోరీస్: బ్లాక్ సబ్బాత్ స్వీయ-పేరున్న తొలి చిత్రం

ఉత్తమ ఆల్బమ్ కవర్‌లు సంగీతానికి కొంత అందించాయి మరియు బ్లాక్ సబ్బాత్ యొక్క పేరులేని అరంగేట్రం యొక్క స్లీవ్ అదే చేసింది.

మరింత చదవండి

aciddad.com