జియోపార్డీలో బ్లాక్ సబ్బాత్ రీయూనియన్ - రీడర్స్ పోల్

 జియోపార్డీలో బ్లాక్ సబ్బాత్ రీయూనియన్ – రీడర్స్ పోల్

నేడు, రాబోయే బ్లాక్ సబ్బాత్ రీయూనియన్ మరోసారి ప్రమాదంలో పడింది. చాలా సరికాని ఒప్పందాలను అందించిన తర్వాత, అసలైన సబ్బాత్ డ్రమ్మర్ బిల్ వార్డ్ వివరంగా పోస్ట్ చేసారు ప్రకటన తన వ్యక్తిగత వెబ్‌సైట్‌లో అతను రీయూనియన్ నుండి తప్పుకోవచ్చు.

మాలాగా నివేదించారు ఈరోజు ప్రారంభంలో, వార్డ్ తన తాజా సబ్బాత్ రీయూనియన్ కాంట్రాక్ట్‌ను 'అన్‌సైన్బుల్' అని పిలిచాడు, రీయూనియన్ ప్రకటించినప్పటి నుండి అనేక మంది ఇతరులతో అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు. వార్డ్ ఇలా వ్రాశాడు, 'బ్యాండ్‌కు నేను చేసిన సహకారాన్ని గుర్తించి, ప్రతిబింబించేలా ఉండాలనుకుంటున్నాను ... చివరి పర్యటన తర్వాత నేను మళ్లీ అసమంజసమైన ఒప్పందంపై సంతకం చేయనని ప్రతిజ్ఞ చేసాను.'

బ్లాక్ సబ్బాత్ ఒరిజినల్ లైనప్ రీయూనియన్‌లో ఈ తాజా రోడ్ బ్లాక్ గురించి మీరు మీ రెండు సెంట్లు పెట్టాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. దిగువ పోల్‌ను చూడండి మరియు ఈ వివాదాస్పద పరిస్థితిని పరిశీలించండి.మునుపటి రీడర్స్ పోల్: ఇష్టమైన 'రాక్ ఆన్ ది రేంజ్' చట్టం

aciddad.com