9 ఏళ్ల బాలిక రాక్స్ ఫూ ఫైటర్స్ 'ది ప్రెటెండర్' - YouTubeలో ఉత్తమమైనది

జో థామ్సన్ చాలా యువ స్టార్లెట్, ఆమె మెటల్ మరియు రాక్ బ్యాండ్‌ల అద్భుతమైన కవర్‌లతో యూట్యూబ్‌లో ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇక్కడ, ఆమె కవర్లు a ఫూ ఫైటర్స్ కొట్టి పాడాడు, అలాగే ఆమె రెట్టింపు ముప్పు అని రుజువు చేసింది!

ఒక పిల్లవాడు గిటార్ వాయించడం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, అదే సమయంలో ప్లే చేయడం మరియు పాడడం నేర్చుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయాలలో ఒకటి. తరచుగా, మనమందరం సాహిత్యంలోని అక్షరాలతో కలిసి కొట్టుకుంటూ ఉంటాము మరియు రెండింటినీ వేరు చేయడం కష్టం. అద్భుతంగా, జో 'ది ప్రెటెండర్' వద్ద చింపివేయడం ద్వారా దీనిని ఎటువంటి సమస్యగా భావించలేదు.

aciddad.com