12 స్టోన్స్ లౌడ్‌వైర్ కేజ్ మ్యాచ్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్‌లోకి ప్రవేశించింది

 12 స్టోన్స్ లౌడ్‌వైర్ కేజ్ మ్యాచ్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్‌లోకి ప్రవేశించింది
ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యూజిక్ గ్రూప్

ఐదు వరుస విజయాలు మరియు అభిమానులు కనికరం లేకుండా ఓటు వేసిన తర్వాత, 12 రాళ్ళు వారి నాల్గవ స్టూడియో ఆల్బమ్ 'బినీత్ ది స్కార్స్' నుండి వారి తాజా సింగిల్ 'సైకో'తో లౌడ్‌వైర్ కేజ్ మ్యాచ్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్‌లోకి ప్రవేశించారు.

12 స్టోన్స్ వారి ఐదవ మరియు చివరి ప్రత్యర్థిని పడగొట్టింది షైన్‌డౌన్ వంటి భారీ హిట్టర్లను ఓడించిన తర్వాత గుమ్మడికాయలను పగులగొట్టడం మరియు గాడ్‌స్మాక్ , అలాగే అన్నీ మిగిలి ఉన్నాయి మరియు టాప్రూట్ .ఈ అద్భుతమైన విజయానికి 12 స్టోన్స్‌కు అభినందనలు. వారు ఇప్పుడు లౌడ్‌వైర్ యొక్క కేజ్ మ్యాచ్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్‌లో డౌన్, ఫోజీ, ఆంత్రాక్స్, కార్న్, ట్రివియం మరియు మరిన్ని బ్యాండ్‌లలో చేరారు.

కచేరీలో 12 స్టోన్స్ చూడాలనుకునే అభిమానులు ఈ పతనంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంతటా బ్యాండ్ ట్రెక్కింగ్‌ను చూడవచ్చు. పర్యటన తేదీల పూర్తి జాబితా కోసం, ఇక్కడ నొక్కండి .

12 స్టోన్స్, 'సైకో' వినండి
aciddad.com